Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Integrating Sphere HP8000 2
Temperature Test Chamber XMTB-8801 4
DC Power Supply SYT-12010D 5
LED Power Driver Tester UI2050 2
LCR Digital Bridge ZJ2811C 2
Multiplex Temperature Tester RK-8 2
Gửi email cho nhà cung cấp này